Daisypath - Personal pictureDaisypath Anniversary tickers عاقبت قصه های کودکی( قسمت دوم) - آسمان رنگین است

آسمان رنگین است

باز من شوق نوشتن دارم .... باز من جرات خواندن دارم..... از بابت هر آنکه تورا می خواند..... باز من نرگسی به دامن دارم...

 

خاله بچه می خواس چی کار؟                     میون حیوونای مکار!

رفتش پیش ننه سوسک                             گفت که شده مغزم پوک!

بچه رو انداخت پنهونی                               تو این واویلا و حیرونی

خونین و مالین اومد خونه                           موشه در کمین بهونه

فهمید ماجرا رو                                        باز بلند کرد صدا رو 

خاله سوسکه دیگه جونی نداش                    تو بدنش دیگه خونی نداش

یه گوشه سوراخ موش                               خوابید و رفت از هوش

صبح فردا موشه پشیمون                            با موهای پریشون 

رفت سروقت خاله تو پستو                           خواس بندازه روش پتو 

دید ای دل غافل سوسکه نیس                       خونش چکیده توی دیس 

رفت دنبال رد خون                                     دس به دهن و حیرون 

دید جنازه ش افتاده پای چاه                           صورتش نورانی عین ماه 

از بخت بدش یه زن خونه دار                        موقه ظرف شستن و حین کار 

دیده بود یه سوسک بی حال                           سوسکی چنین بزرگ ندیده بود هزار سال 

باپیف پاف دنبالش بود                                   آلت قتاله هم بالش بود 

سوسکه رو با سم کشته بود                          مرگو با پیف پاف نوشته بود 

دیگه پشیمونی سودی نداش                           سنگین بود نمیرفت جلو پاهاش 

هفته بعد خانومه یه تله گذاش                        نشس به کمین موشه با آقاش 

آقا موشه مست و خراب                               خمار پنیر و سراب 

گیر افتاد تو تله موش                                   شد از ترس اما بیهوش 

انداختنش تو کوچه                                      زیر گذر بازارچه 

از خواب که بلند شد                                    خودشو شناخت تند 

پاشد و خودشو تکوند                                   خاکارو از تنش پروند 

وختی می رفت یواش یواش                           یه سوسکی رو دید با باباش 

چه سوسک خوشگلی بود                             آخ!!! ملوس و تو دلی بود!!!    

                                 

همین الان نوشت:قصه های دیروز مثال زندگی امروز!!

نوشته شده در جمعه 24 آبان‌ماه سال 1387ساعت 11:47 ق.ظ توسط | 16 نظر|

Design By : Night Melody

132875